25.08.2019թ.- Վեր. Համլետ Կյուրեղյան, «Քրիստոնեական դժվարություններ» (Մատթևոս 6.28-34)