19.06.2016թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Սովորել գոհ սիրտ ունենալ» (Փիլիպեցիներին 4.10-19)