15.09.2019թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Հաջորդ սերնդի առաջ» (Սաղմոս 145.1-5)