22.09.2019թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Աստծո շնորհքը» (Ելից 33.12-34.9)