29.09.2019թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Մերժված Աստված» (Երեմիա 2.1-13)