13.10.2019թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Նրան լսեցեք» (Բ Օրինաց 18.13-22)