20.10.2019թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Քրիստոս՝ մեր օրհնությունը» (Ծննդոց 12.1-3)