03.11.2019թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Քրիստոս՝ մեր զատիկը» (Ելից 12.1-14, Եբր․ 9․11-14)