17.11.2019թ.- Վեր. Ավետիք Խաչատրյան, «Միայն Աստծո շնորհով» (Սաղմոս 40.6-8, Եբր․ 10․1-10)