26.06.2016թ.- Պատ. Ավետիք Խաչատրյան, «Փրկող դատաստանը» (Գործք. 17.16-34)