22.12.2019թ.- Պատ. Ատոմ Սիմոնյան, «Քրիստոս՝ մեր ուրախությունը» (Երեմիա. 31.10-14, Ղուկ. 1.39-45)