29.12.2019թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Քրիստոս՝ մեր խաղաղությունը» ( Միքիա 4.1-5, Եփ. 2.11-22)