03.07.2016թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Ու՞ր ենք գնում 170 տարի» (Հովհաննես 15.1-17)