02.02.2020թ.- Վեր. Մկրտիչ Մելքոնյան, «Հիսուսի ճշմարիտ աշակերտները» (Հովհաննես 8.30-32)