09.02.2020թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Ավետարանին հաղորդ» (Փիլիպեցիներին 1.1-7)