16.02.2020թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Մեր աղոթքը» (Փիլիպեցիներին 1.7-11)