01.03.2020թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, « Ավետարանի քաղաքացուն վայել» (Փիլիպեցիս 1.27-30)