15.03.2020թ.- Պատ. Ատոմ Սիմոնյան, «Նմանվել Քրիստոսին՝ ունենալով Նրա միտքը» (Փիլիպեցիս 2.5-11)