12.04.2020թ․- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Պարտիզպան Թագավորը» (Հովհ. 20.1-18)