17.07.2016թ.- Պատ. Արամ Բաբաջանյան, «Ճանաչողության գոտեմարտը» (Ծննդոց 32.24-31)