28.06.220թ․- Վեր.Սարգիս Օչինյան, «Հանդիպի՛ր և հետևի՛ր» (Հովհաննես 21.1-15)