05.07.2020թ․- Վեր.Գառնիկ Թութիկյան, «Տիրոջ օծությունը մեզ վրա է» (Եսայա 61.1)