12.07.2020թ․- Վեր.Գագիկ Հովհաննիսյան, «Խաբուսիկ և իրական հավատք» (Հակոբոս 2.14-26)