19.07.2020թ․- Վեր.Գարուշ Անտոնյան, «Եվ տեսնելով քաղաքը Հիսուսը լաց եղավ» (Ղուկաս 19.41)