26.07.2020թ.- Պատ.Արամ Բաբաջանյան, «Եկեղեցին Քրիստոսի ներկայությունն է» (Ա Կորնթացիս 12.12-13, 27)