09.08.2020թ․- Վեր. Արթուր Օչինյան, «Ո՞վ կարող է կանգնել Աստծո առջև» (Սաղմոս 15)