23.08.2020թ․- Վեր. Ավետիք Խաչատրյան, «Տրտմությունից մխիթարություն» (2 Կորնթ. 7.4-11)