06.08.2020թ․- Պատ.Դավիթ Բաբայան, «Փրկության կայուն խարիսխը» (Եբրայեցիս 2.1-4)