13.09.2020թ.- Վեր.Հրանտ Բադալյան, «Ամեն բանից առաջ`սեր» (Ա Պետրոս 4.7-8)