11.10.2020թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Աստված՝ ապավեն» (Սաղմոս 46)