18.10.2020թ․- Պատ.Արամ Բաբաջանյան, «Փոքրաթիվները» (Դատավորաց 7:1-22)