15.11.2020թ.- Վեր.Գևորգ Գասպարյան, «Տե՛րն է իմ Հովիվը» (Սաղմոս 23)