31.01.2021թ.- Վեր.Սարգիս Օչինյան, «Սիրով տրված տուրքը» (Հովհաննես 21.1-4)