07.03.2021թ.- Վեր.Վարդան Ափինյան, «Աղոթք և հավատք» (Ղուկաս 18.1-8)