21․03․2021թ․- Վեր. Ավետիք Խաչատրյան, «Համբերատարություն» (Հակոբոս 5.7-11)