18.04.2021թ.- Վեր. Ավետիք Խաչատրյան, «Հարությամբ հավաստիացրեց» (Գործք 17.16-34)