02.05.2021թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Ավետարանին հաղորդ» (Փիլիպ. 1.1-5)