16.05.2021թ.-Վեր.Գևորգ Գասպարյան, «Քրիստոսի Համբարձումը» (Գործք Առաքելոց 1.6-11)