23.05.2021թ.- Վեր. Արթուր Օչինյան, «Սուրբ Հոգու գալուստը» (Գործք Առ. 1.1-12)