06.06.2021թ.- Պատ.Արամ Բաբաջանյան, «Սրտի Եդեմը» (Ծննդոց 2.4-9,15-16)