28.08.2016թ.- Վեր. Հարություն Սելիմյան, «Լինենք Աստծո գործակիցները » (Ա Կորնթացիս 3.1-13)