22.01.2017թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Ե՞ս, թե՞ Նա» (Հովհաննես 3.22-30)