12.03.2017թ.-Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան,«Փոշու մեջ​» (Մատթ. 20.17-28)