26.03.2017թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան,«Չխաբված» (Մատթ. 24.1-14)