16.04.2017թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Չվկայված Հարություն» (Մարկոս. 16.1-8)