23.04.2017թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Անհավատությանն ի պատասխան» (Մարկոս. 16.9-15)