07.05.2017թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Կենաց Բանի մասին» (Ա Հովհ. 1.1-2.2)