04.06.2017թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Ո՞վ է Սուրբ Հոգին քեզ համար» (Հովհ. 14.15-21,26)