25.06.2017թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Լցված Հոգով» (Եփես. 5.15-20)