06.08.2017թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Հավատարիմ Աստված» (2 Տիմոթեոս 2.1-13)